خواندن مقادیر از سریال مونیتور (بخش 7 آموزش آردینو)

خواندن مقادیر از سریال مونیتور (بخش 7 آموزش آردینو)

 
10 بهمن 1393
 
هدف این بخش از آموزش گرفتن کاراکتر و در قسمت دوم گرفتن یک عدد چند رقمی از طریق Serial Monitor است که با استفاده از 2 مثال ساده بیان می شوند: ابتدا به سراغ قسمت اول آموزش یعنی گرفتن کاراکتر از طریق...
کار با جوی استیک در آردوینو (بخش 5 آموزش آردوینو)

کار با جوی استیک در آردوینو (بخش 5 آموزش آردوینو)

 
09 بهمن 1393
 
در بخش پنجم آموزش آردوینو با استفاده از یک مثال به بررسی پین های آنالوگ آردوینو UNO می پردازیم : مثالی که می خواهیم بررسی کنیم برای خواندن مقادیر 2 محور یک جوی استیک می باشد که این کار از طریق پین...