کار با موتور های براشلس در آردوینو

کار با موتور های براشلس در آردوینو

 
22 اسفند 1393
 
کار با موتور های براشلس در آردوینو در این آموزش : حال به بررسی برنامه مورد نظر میپردازیم همچنین می توانید این کد را از ضمیمه دانلود کنید : ابتدای کدی را برای معرفی کتابخانه ایجاد می کنیم و یک...
راه اندازی موتور های DC در آردوینو

راه اندازی موتور های DC در آردوینو

 
12 بهمن 1393
 
در این بخش دو موتور DC را همزمان با استفاده از یک ماژول L298 راه اندازی خواهیم کرد : برای خرید این ماژول برای آردوینو می توانید از لینک مقابل اقدام نمایید : آفتاب رایانه در مثال زیر از قابلیت...