کار با موتور های براشلس در آردوینو

کار با موتور های براشلس در آردوینو

 
22 اسفند 1393
 
کار با موتور های براشلس در آردوینو در این آموزش : حال به بررسی برنامه مورد نظر میپردازیم همچنین می توانید این کد را از ضمیمه دانلود کنید : ابتدای کدی را برای معرفی کتابخانه ایجاد می کنیم و یک...
کار با کیپد ها در آردوینو

کار با کیپد ها در آردوینو

 
11 بهمن 1393
 
در این بخش کار با کیپد های در آردوینو آموزش داده می شود: برنامه ای در زیر برای آموزش کار با کیپد های 4x4 آمده است که برای کیپد های 3x3 نیز میتوان با کمی تغییرات به کار برد. برای استفاده از کیپد...
کار با کلیدها در آردوینو

کار با کلیدها در آردوینو

 
11 بهمن 1393
 
در این قسمت از آموزش کار با کلید ها در آردوینو را بررسی می کنیم : با یک مثال ساده به بررسی کارکرد کلید ها می پردازیم : در این پروژه یک کلید و یک مقاومت 10 کیلو اهم و یک LED وجود دارد که در صورت...